Vi har fyra lastbilar och två minigrävmaskiner i företaget.

Vi har dels treaxlade tipp- och kranbilar, dels lastväxlare med kranflak.